Matkan tavoite

Kaarina on ottanut ison askeleen opetuksen kehittämisessä tehtyään päätöksen ottaa käyttöön oppilaskohtaiset tabletti-tietokoneet. Päätös osoittaa kaupungin olevan kiinnostunut toimimaan etujoukoissa julkisessakin keskustelussa esillä olleessa opetusmenetelmien kehittämisessä. 

Matkan tarkoituksena on kerätä tietoa keinoista, joilla tuo 1:1 -mallin käyttöönotto sujuisi mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Olemme suunnitelleet keräävämme mm. video- ja kuvamateriaalia, jota voisi sitten käyttää hyväksi Kaarinan omaa mallia luotaessa. 

Paikan päällä käyminen avaisi myös luontevammat kontaktit kuntien välille, josta varmasti olisi hyötyä myös jatkossa. Vierailut voisivat olla molemminpuolisia.

1 kommentti: