keskiviikko 14. toukokuuta 2014

Bällstabergin oppilaiden käyttämät ohjelmat

Oppilaat käyttävät pääosin Googlen docs-ohjelmaa tehtävien tekemiseen ja opettajille palauttamiseen. Docs-tiedostoon voi tekstin lisäksi liittää muilla appseilla tehtyjä videoita. Educreation oli tässä yhteydessä kovassa käytössä matikan tunneilla. Docsin avulla opettajat jakavat tehtäviä oppilaille, mikäli kyseiseen aiheeseen ei ole saatavilla valmista opetusmateriaalia. Koulun opetuksen kehittämisestä vastaava Johan Andersson perusteli googlen valintaa sillä, että todennäköisesti oppilaat tulevat työskentelemään googlella aina tulevaisuuden työyhteisöönsä saakka. Esim. Showbien ja Bookcreatorin yhdistelmä on Anderssonin mielestä ihan toimiva ratkaisu, mutta googlen työkalujen avulla jakaminen ja oppilaiden tekemien tehtävien arviointi ja palautteen anto onnistuu paremmin reaaliajassa.

iPadien avulla erilaiset oppijat on mahdollista huomioida helpommin. Niinpä Andersson painotti sitä, että opettajien tulee tehtävien antoon liittää tekstin lisäksi myös ääntä ja tarvittaessa liikkuvaa kuvaa, jotta myös ne oppilaat, joilla on vaikea sisäistää lukemiaan ohjeita, suoriutuvat tehtävistään. Monesti lyhyt ohjeistus videon muodossa saa aikaan erinomaisia ja luovia suorituksia.

4 kommenttia:

 1. Onko iPadien käyttöönotto muuttanut opettajien opettamistapaa tai oppilaiden oppimistapaa? Onko koululla havaintoja mahdollisista muutoksista oppimistuloksissa ja esim. motivaatiossa?

  VastaaPoista
 2. Opetusmetodit ovat muuttuneet radikaalisti. Opettajat pyrkivät käyttämään ns. flipped classroom menetelmää eli oppilaat tutustuvat opetettavaan aiheeseen etukäteen kotona tehtävien tai opetusvideon avulla, jolloin oppitunnilla jää paljon enemmän aikaa harjoitteluun ja keskusteluun opetuksen sijaan. Läksyn käsite myös muuttaa hieman muotoaan, kun tehtävänä on valmistautua tulevan oppimiseen.
  Tunneilla, joissa olimme mukana, oli selvästi huomattavissa miten oppilas sai valita itselleen sopivimman työskentelytavan: osa kirjoitti perinteiseen tapaan, kun taas toiset työstivät aihetta käsitekarttaan Popplet- appsilla jne. Hyvään lopputulokseen on siis monta eri tietä, kuten elämässä yleensä. Kun oppilaalla on mahdollisuus työskennellä itselleen ominaisella tavalla, lisää se luonnollisesti motivaatiota. Kokonaisvaltainen arvionti korostuu uusilla menetelmillä. Ruotsissa on käytössä paljon valtakunnallisia testejä. Tiedustelemme testien tuloksista Johan Anderssonilta ja palaamme aiheeseen tuonnempana...

  VastaaPoista
 3. Miten luonnehtisitte appsien käyttöä, niukka, kohtuullinen, runsas, älytön....?

  VastaaPoista
 4. Appsien käyttö on hyvin kohtuullinen. Meillä opettajien koulutukset ovat aika lailla keskittyneet eri appsien esittelyyn, kys. koulussa on keskitty muutaman ohjelman käyttöön, joilla opettaja voi jakaa materiaalia/ tehtäviä oppilaille ja miten oppilaat palauttavat aikaansaannoksensa opettajalle.

  VastaaPoista